0900 PIRATES | CONTACT
0Item(s)

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Product was successfully added to your shopping cart.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, te sturen naar helpdesk@computerpirates.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen
Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling
In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 100,00 zullen bedragen. Normaal gezien zullen de kosten rond de €10,00 kosten.

Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

  • Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
  • Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant
  • Audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan Klant de verzegeling heeft verbroken;
  • Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  • De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant en hij heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
  • Zakelijke Klanten


Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

-    Aan:     

AEC B.V.
Paktuinen 2b
1601 GD Enkhuizen
Nederland
helpdesk@computerpirates.nl

-    Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt betreffende:
•    de verkoop van de volgende goederen:
•    de levering van de volgende digitale inhoud:
•    de verrichting van de volgende dienst:

herroept/herroepen


-    Besteld op*/ontvangen op* de volgende datum:
 
-    Naam consumenten(en):

-    Adres consument(en):

-    Handtekening consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Categories: Retourneren & Ruilen
Post your comment

ComputerPirates.nl